Sanctiuni

Lista contraventii

Obligatii si sanctiuni


Nerespectarea reprezinta contraventie si se poate sanctiona conf. OUG 92/2021 art.62 cu amenda de la 40.000 lei la 60.000 lei.

OUG 92/2021, Art. 8 alin. (1) Producatorii si detinatorii de deseuri, persoane juridice, sunt obligati cumulativ sa clasifice si sa codifice deseurile generate din activitate in lista deseurilor prevazuta la art. 7 alin. (1), dupa care sa intocmeasca o lista a acestora.


Nerespectarea reprezinta contraventie si se poate sanctiona conf. OUG 92/2021 art.62 cu amenda de la 40.000 lei la 60.000 lei.

OUG 92/2021, Art. 23 alin. (1) - Producatorul de deseuri initial sau, dupa caz, orice detinator de deseuri are obligatia de a efectua operatiunile de tratare in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) si art. 21 prin mijloace proprii sau prin intermediul unui operator economic autorizat care desfasoara activitati de tratare a deseurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deseurilor in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) si art. 21.


Nerespectarea reprezinta contraventie si se poate sanctiona conf. OUG 92/2021 art.62 cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei.

OUG 92/2021, art. 23 alin. (5) Persoanele desemnate, prevazute la alin. (4), trebuie sa fie instruite in domeniul prevenirii generarii de deseuri si al managementului deseurilor, inclusiv in domeniul substantelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfectionare si specializare recunoscute la nivel national conform Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare.


Nerespectarea reprezinta contraventie si se poate sanctiona conf. OUG 92/2021 art.62 cu amenda de la 40.000 lei la 60.000 lei.

OUG 92/2021, Art. 48 alin. (1) - Producatorii de deseuri nepericuloase, unitatile si intreprinderile prevazute la art. 34, producatorii de deseuri periculoase si unitatile si intreprinderile care colecteaza sau transporta deseuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional ori actioneaza in calitate de comercianti si de brokeri de deseuri periculoase si nepericuloase tin o evidenta cronologica lunara, o publica in format tabelar si o pun la dispozitia agentiei judetene pentru protectia mediului electronic in sistemul pus la dispozitie de ANPM, pana la 15 martie anul urmator raportarii, precum si la cerere autoritatilor competente de control.


Nerespectarea reprezinta contraventie si se poate sanctiona conf. OUG 92/2021 art.62 cu amenda de la 40.000 lei la 60.000 lei.

OUG 92/2021, Art. 48 alin. (5) - Operatorii economici prevazuti la alin. (1) sunt obligati sa pastreze evidenta gestiunii deseurilor cel putin 3 ani, cu exceptia operatorilor economici care desfasoara activitati de transport, care trebuie sa pastreze evidenta timp de cel putin 12 luni.


Nerespectarea reprezinta contraventie si se poate sanctiona conf. H 1061/2008 cu amenda de la 5.000 lei la 30.000 lei.

H 1061/2008, art. 15 alin. (2) - Formularul de expeditie/transport deseuri periculoase se intocmeste in 3 exemplare, care se pastreaza astfel: o copie la expeditorul deseurilor periculoase, o copie la destinatarul deseurilor periculoase si o copie la transportatorul deseurilor periculoase; art.20 alin. (2) - Formularul de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase se completeaza de catre expeditor in 3 exemplare si se pastreaza dupa cum urmeaza: un exemplar semnat si stampilat la expeditor, unul la transportator, semnat, completat cu datele persoanei care transporta deseurile si cu numarul de inmatriculare al mijlocului de transport, iar ultimul se transmite destinatarului prin intermediul transportatorului.


Functionarea fara Autorizatie de mediu poate fi sanctionata cu amenda conform OUG 195/2005 privind protectia mediului cu amenda de la 30.000 lei la 60.000 lei.

Lista activitatilor ce necesita obtinerea unei autorizatii de mediu se regaseste in Anexa 1 a OM nr. 1798/2007.

Pentru detalii si oferta contacteaza un specialist!
Suna la 0759016807
Contacteaza-ne prin email: office@idealconsulting.ro
Contact