Responsabil de mediu

Responsabil de mediu

Responsabilul de mediu urmareste ca activitatea companiei sa respecte toate obligatiile legale si sa se conformeze standardelor de mediu.

Desemnarea unei persoane responsabile reprezinta o cerinta legislativa stabilita prin OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, art. 23 alin (4):„Pentru indeplinirea obligatiilor legale privind gestionarea deseurilor, titularul unei activitati economice generatoare de deseuri are obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane.”

Aceasta trebuie sa fie instruita in domeniul prevenirii generarii de deseuri si al managementului deseurilor, inclusiv in domeniul substantelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfectionare si specializare recunoscute la nivel national.

Colectivul nostru este alcatuit din specialisti cu experienta in domeniu, ingineri atestati, instruiti ca urmare a absolvirii unor programe de perfectionare si specializare.

Vezi servicii & tarife