Diverse Servicii

DIVERSE SERVICII

Studii si documentatii


Asiguram:

  - lista informatiilor necesare intocmirii documentatiei de prezentare si declaratie;
  - evaluarea privind nivelul impactului activitatilor asupra mediului;
  - redactarea documentatiei de prezentare si declaratie (conform OM 1798/2007);
  - completarea solicitarii de emitere a autorizatiei de mediu;
  - inregistrarea clientului in Sistemul Integrat de Mediu – SIM; (aplicatie online ANPM);
  - publicarea anuntului de solicitare a autorizatiei de mediu;
  - intocmirea dosarului si depunerea documentatiei la Agentia pentru Protectia Mediului;
  - sustinerea si reprezentarea clientului in relatia cu reprezentantii autoritatii de mediu pana la obtinerea autorizatiei.

Pentru detalii si oferta contacteaza un specialist!
Suna la 0759016807
Contacteaza-ne prin email: office@idealconsulting.ro


Asiguram:

  - lista documentelor si informatiilor necesare intocmirii documentatiei;
  - intocmirea planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale a retelei de canalizare municipale;
  - redactarea documentatiei / memoriu de prezentare si declaratie (conform cerintelor Operatorului Regional al serviciului public de alimentare cu apa și de canalizare);
  - completarea solicitarii de emitere a acordului de preluare ape uzate;
  - intocmirea dosarului si depunerea documentatiei la Operatorul Regional al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare;
  - sustinerea si reprezentarea clientului in relatia cu reprezentantii Operatorul Regional al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare pana la obtinerea acordului de preluare.

Pentru detalii si oferta contacteaza un specialist!
Suna la 0759016807
Contacteaza-ne prin email: office@idealconsulting.ro


Auditul deseurilor are ca scop evaluarea sistemului actual de gestionare a deseurilor si identificarea oportunitatilor de imbunatatire. Orice operator economic care exercita o activitate de natura comerciala sau industriala si care detine autorizatie de mediu, avand in vedere rezultatele unui audit de deseuri, este obligat sa intocmeasca si sa implementeze un program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie.

Pentru detalii si oferta contacteaza un specialist!
Suna la 0759016807
Contacteaza-ne prin email: office@idealconsulting.ro


  - Inregistrarea în Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor O.U.G 92/2021 privind regimul deşeurilor, pentru activitatea de transport deşeuri nepericuloase în sistem profesional;
  - Inregistrarea în Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor O.U.G 92/2021 privind regimul deşeurilor, pentru activitatea de comercianţi care nu intră fizic în posesia deşeurilor;
  - Inregistrarea în Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor O.U.G 92/2021 privind regimul deşeurilor, pentru activitatea de broker;

Pentru detalii si oferta contacteaza un specialist!
Suna la 0759016807
Contacteaza-ne prin email: office@idealconsulting.ro


  - Intocmirea documentatiei pentru inregistrarea in Registrul Importatorilor producatorilor si importatorilor de baterii si acumulatori;
  - Intocmirea documentatiilor pentru actualizarea anexei la numarul de inregistrare la ANPM pentru baterii si acumulatori;
  - Intocmirea documentatiei pentru inregistrarea in Registrul Importatorilor producatorilor si importatorilor de echipamente electrice si electronice;
  - Intocmirea documentatiilor pentru actualizarea anexei la numarul de inregistrare la ANPM pentru echipamente electrice si electronice.

Pentru detalii si oferta contacteaza un specialist!
Suna la 0759016807
Contacteaza-ne prin email: office@idealconsulting.ro