Consultanta

Detalii despre servicii

Care sunt serviciile noastre de consultanta de mediu


Evidenta gestiunii deseurilor si Raportarea PRODDES in SIM sunt obligatorii pentru orice tip de companie, indiferent de volum sau de activitate desfasurata.

Asiguram:
 - Identificarea, clasificarea si codificarea tuturor deseurilor rezultate din activitate
 - Elaborarea si mentinerea evidentei lunare privind gestiunea deseurilor generate
 - Intocmirea raportarilor si depunerea in termenele legale la institutiiile catre care exista obligatii de raportare
 - Consultanta privind intocmirea formularelor pentru transportul deseurilor privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei
 - Informarea cu privire la modificarile legislative in vigoare


Indiferent de industie orice face achizitii intracomunitare (UE) si extracomunitare (non UE) sau este distribuitoare, producatoare sau detine o marca proprie, are obligatii la Fondul pentru Mediu. Contributiile si taxele datorate la Fondul pentru Mediu sunt reglementate prin O.U.G 196/2005.

Asiguram:
 - Identificarea obligatiilor de plata la Fondul de Mediu
 - Intocmirea lunara si depunerea declaratiei la Administratia Fondului pentru Mediu
 - Asigurarea interfatei cu operatorul licentiat pentru realizarea obiectivelor de colectare, valorificare pentru ambalaje, baterii, echipamente electrice si electronice
 - Evidenta ambalajelor si raportarea acestora catre autoritatile competente de protectia mediului


Autorizatia de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare ai unei activitati existente sau a unei activitati noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului inainte de punerea in functiune.

Lista activitatilor ce necesita obtinerea unei autorizatii de mediu se regaseste in Anexa 1 a OM nr. 1798/2007. Ideal Consulting se ocupa cu intocmirea documentatiilor tehnice pentru obtinerea autorizatiei de mediu, acordului de preluare ape uzate precum si cu realizarea auditurilor de deseuri si elaborarea programelor de prevenire si reducere a cantitatii de deseuri rezultate din activitate si planurilor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale.

In functie de tipul documentatiei tehnice intocmite asiguram evaluarea, depunerea documentatiei, sustinerea si reprezentarea in relatia cu autoritatea emitenta pana la obinere.


Pentru indeplinirea obligatiilor legale privind gestionarea deseurilor, titularul unei activitati economice generatoare de deseuri are obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane.

Aceasta trebuie sa fie instruita in domeniul prevenirii generarii de deseuri si al managementului deseurilor, inclusiv in domeniul substantelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfectionare si specializare recunoscute la nivel national.

Colectivul nostru este alcatuit din specialisti cu experienta in domeniu, ingineri atestati, instruiti ca urmare a absolvirii unor programe de perfectionare si specializare.


Auditul deseurilor are ca scop evaluarea sistemului actual de gestionare a deseurilor si identificarea oportunitatilor de imbunatatire. Rolul acestui audit este de a identifica sursele deseurilor analizand cantitatea si tipul deseurilor produse, de a evalua performanta sistemului de gestionare a deseurilor, de a identifica variante de imbunatatire si de a ajuta la indeplinirea normelor legale privind gestionarea deseurilor.

Orice operator economic care exercita o activitate de natura comerciala sau industriala si care detine autorizatie de mediu, avand in vedere rezultatele unui audit de deseuri, este obligat sa intocmeasca si sa implementeze un program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie.


Detinem un laborator specializat in monitorizarea emisiilor de poluanti atmosferici dotat cu analizatoare portabile, care respecta cerintele standardelor de aer in vigoare.

Realizam masuratori pentru determinarea emisiilor de poluanti in atmosfera in vederea respectarilor cerintelor actelor de reglementare emise de autoritatile de protectia mediului competente.
Clientii nostri

Cui se adreseaza serviciile Ideal Consulting?


Externalizand total serviciile de mediu puteti beneficia gratuit de colectarea tuturor deseurilor rezultate din activitatea dumneavoastra.

Vezi servicii & tarife


Oferim preturi avantajoase companiilor din domeniul activitatilor de tiparire care doresc sa isi externalizeze serviciile de mediu.

Vezi servicii & tarife


Externalizarea totala a serviciilor de mediu este modul cel mai eficient prin care va puteti asigura ca respectati toate normele in vigoare din domeniul protectiei mediului.

Vezi servicii & tarife


Externalizarea totala a serviciilor de mediu pentru cabinetele medicale va elimina riscul de a fi amendat si astfel veti fi asigurat ca indepliniti cerintele de raportare solicitate de autoritati.

Vezi servicii & tarife


Va oferim un pachet de solutii complete adaptate activitatii pe care o desfasurati ce va asigura conformarea cu legislatia de protectia mediului in vigoare.

Vezi servicii & tarife