Acord de mediu

Acord de mediu

Acordul de mediu este actul administrativ emis de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului prin care sunt stabilite conditiile si masurile pentru protectia mediului, care trebuie respectate in cazul realizarii unui proiect.

Printre proiectele pentru care este necesara solicitarea acordului de mediu se numara constructia de obiective noi, extindere, reconstructie, modernizare, reprofilare sau planificarea altei activitati, utilizarea resurselor naturale, adaugarea unei instalatii noi in procesul tehnologic sau alte proiecte care pot avea un impact negativ asupra mediului.

Asiguram:

- Evaluarea privind nivelul impactului activitatilor asupra mediului
- Pregatirea listei documentelor si informatiilor necesare intocmirii documentatiei
- Redactarea documentatiei de prezentare si declaratie (conform Legii nr. 292/2018)
- Publicarea anuntului de informare in ziar cu tiraj national
- Intocmirea dosarului si depunerea documentatiei la Agentia pentru Protectia Mediului
- Vizita pe amplasament impreuna cu reprezentantul autoritatii de mediu
- Sustinerea si reprezentarea clientului in relatia cu prezentantii autoritatii de reglementare din punct de vedere al protectiei mediulu pana la obtinerea acordului de mediu.

Obtinere acord de mediu

Acordul de mediu sta la bazaobtinerii autorizatiei de construire si este solicitat prin certificatul de urbanism.

Cere oferta de pret office@idealconsulting.ro
sau folosind formular de Contact
Revizuire acord mediu

In cazul in care pe parcursul realizarii proiectului se produc modificari importante sau apar elemente noi care nu au fost cunoscute la momentul emiterii acordului, este necesara revizuirea acestuia.

Cere oferta de pret office@idealconsulting.ro
sau folosind formular de Contact
Reglementare activitate

La finalizarea lucrarilor, inainte de punerea in functionare a acestora si demararea activitatii, trebuie verificata necesitatea obtinerii autorizatiei de mediu.

Cere oferta de pret office@idealconsulting.ro
sau folosind formular de Contact